Nasza oferta
2. Prace Rozruchowe

Oferujemy kompleksową usługę związaną z wykonaniem prac rozruchowych oraz kontrolno-pomiarowych w zakresie obiektów elektroenergetycznych. Posiadamy wyspecjalizowaną grupę rozruchową, składającą się z doświadczonych inżynierów oraz wysokiej jakości urządzenia i sprzęt do prac pomiarowych w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych w tym automatyk stacyjnych EAZ oraz systemów nadzoru.

– Oferujemy specjalistyczne usługi inżynierskie zarówno w modernizowanych obiektach jak również w nowo budowanych stacjach elektroenergetycznych, w szczególności:

  • próby funkcjonalne oraz badania pomontażowe aparatury WN/SN oraz obwodów wtórnych elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (m.in. próby funkcjonalne obwodów sterowania, blokad oraz sygnalizacji urządzeń i automatyk EAZ, uruchamianie rozdzielni potrzeb własnych obiektu, próby funkcjonalne automatyk zabezpieczeniowych, udział w uruchomieniach stacji elektroenergetycznych oraz poszczególnych jej składowych elementów)
  • prowadzenie nadzoru nad przebiegiem modernizacji obwodów wtórnych na czynnych obiektach elektroenergetycznych, weryfikacja prawidłowości rozwiązań projektowych, opracowanie i uruchamianie tymczasowych modyfikacji i rozwiązań specjalnych w zakresie obwodów wtórnych celem zapewnienia ciągłości pracy obiektu w trakcie jego modernizacji
  • prace kontrolno-pomiarowe w zakresie stacji elektroenergetycznych WN oraz SN (m.in. badanie stanu izolacji obwodów i urządzeń, pomiary siatki uziemiającej, badanie ochrony przeciw porażeniowej, badania przekładników prądowych i napięciowych oraz poprawności wykonania ich podłączenia przez pomiary od strony pierwotnej oraz wtórnej, pomiary czasów jednoczesności wyłączników, badanie rezystancji przejścia i spadków napięć torów prądowych rozdzielnic)
  • kompleksowa realizacja uruchomień obwodów EAZ, w szczególności prace rozruchowe, konfiguracja, parametryzacja oraz testowanie zabezpieczeń elektroenergetycznych WN/SN (min. produkcji Schneider Electric, Siemens, C&C Katowice, Elkmotech, JM Tronic, ZPrAE, Relpol)
  • uruchamianie komunikacje oraz współpracy zabezpieczeń z systemami telemechaniki stacyjnej (w różnych protokołach komunikacyjnych m.in. DMP3, IEC 870-5-103, IEC 61850, Modbus) w zakresie komunikacji lokalnej oraz nadrzędnej z systemem SCADA
  • wykonanie konfiguracji wraz z uruchomieniem na obiekcie sterowników stacyjnych telemechaniki typu MST2 prod. Ekomtech
  • diagnostyka stanu urządzeń obwodów wtórnych wraz z oceną ich stanu technicznego
  • szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji w zakresie uruchamianych obiektów