Nasza oferta
1. Prace Projektowe

Oferujemy kompleksową usługę związaną z wykonaniem dokumentacji technicznej, prawnej, geodezyjnej, geologicznej, pełnieniem nadzorów autorskich nad ich realizacją oraz doradztwo techniczne w zakresie:

– stacji elektroenergetycznych SN, WN i NN

 • zagospodarowanie terenu stacji, konstrukcje wsporcze urządzeń, budynki technologiczne, odwodnienie terenu stacji i stanowisk transformatorów, drogi wewnętrzne itp.
 • obwody pierwotne dla rozdzielni klasycznych i kompaktowych w izolacji powietrznej lub gazowej (GIS)
 • elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa wraz z doborem nastaw
 • układy sterowania, sygnalizacji i pomiarów
 • układy telemechaniki, łączności i SOT
 • układy zasilania potrzeb własnych, baterie akumulatorów oraz systemy zasilania gwarantowanego.

– linii elektroenergetyczne SN i WN

 • kablowe linie elektroenergetyczne SN i WN
 • napowietrzne linie elektroenergetyczne SN i WN
 • trakty światłowodowe przy użyciu technologii ADSS
 • wymiana przewodów odgromowych na przewody skojarzone z włóknami światłowodowymi (OPGW)

– opracowań specjalistycznych

 • studia wykonalności
 • analizy zwarciowe układów elektroenergetycznych
 • analizy optymalnego sposobu pracy punktu neutralnego sieci SN
 • obliczanie nastaw automatyki zabezpieczeniowej